Evenementen - Theater de Cameleon


Theater de Cameleon
Theater de Cameleon is een compact theater met een unieke en internationale programmering in Amsterdam Oud-West. Wij bieden ruimte en mogelijkheden aan beginnende Nederlandse en internationale artiesten. Wij leggen ons toe op vernieuwende voorstellingen waarin multi-media een belangerijke rol speelt. In de zes jaar van ons bestaan is vaak gebleken dat de Cameleon als toetssteen voor try-outs van jeugd, aankomende en professionele theatermakers en podiumkunstenaars een onmiskenbare eigen plaats heeft verworven in het Amsterdamse cultuur circuit.

Verandering, verscheidenheid, voorstellingsvermogen, vrijheid en integratie zijn de kernbegrippen van de Cameleon gedachte. We streven naar open, scheppende verbindingen tussen culturen, generaties disciplines en het publiek. De Cameleon wordt ervaren als ontmoetingsplaats, 'honk' voor artiesten van diverse pluimage.

Naast het programmeren van voorstellingen en allerlei theaterworkshops voor kinderen (voornamelijk 6 t/m 12 jr.) maken wij eigentijdse producties, houden wij lezingen, stimuleren en genereren wij projecten gericht op het verbreden van het maatschappelijk bewustzijn omtrent interculturaliteit, zelfontplooing en cultuurparticipatie. Anno 2002 zijn wij uitgegroeid tot een professionele culturele instelling, betrokken in vele samenwerkingsverbanden.

Plannen voor de komende seizoenen zijn er volop. De Cameleon wil zich gaan richten op een meer internationaal karakter, waarin culturele uitwisseling actief wordt gestimuleerd. Algemeen beschouwd bestaat het programma uit een breed scala van toneel -, muziek -, poëzie -, cabaret - en kindervoorstellingen. De ruimte heeft 80 zitplaatsen en is tevens geschikt voor montages, geluidsopnames, presentaties en repetities.

Het podium of speelvlak van de theaterzaal is door ruimtegebrek ongeschikt voor grote gezelschappen. Cabaret, kleinkunst, monologen, eenakters, kortom genres die een kleine podiumbezetting inhouden komen beter tot hun recht in teststation de Cameleon, hetgeen op de activiteitenlijst tot uitdrukking komt. Naast de toepasselijkheid genieten deze genres de voorkeur vanwege de intimiteit en de kwetsbare overgang van repetitie naar grotere, gevestigde podia.

Theater de Cameleon
3e Kostverlorenkade 35
1054 TS Amsterdam
Tel. & faxnr: 020-489 46 56
Mobiel: 06-29191410
E-mail: info@decameleon.nl

Voor meer geschreven informatie: zie onze website www.decameleon.nl


kunstindex    evenementen