Verbaarsjes.nl


De Witte Ruijter en Actieplan Kunst

De Witte Ruijter
Binnen dit project valt het realiseren van een culturele trekker, het realiseren van 21 galerie-ateliers, een etalageproject en evenementen en publiciteit ter promotie van het gebied De Witte Ruijter (Witte de Withstraat en stukje Admiraal de Ruijterweg) als kunstbuurt.


Actieplan Kunst
Het actieplan Kunst geeft aan hoe in de periode tot en met 2006 de verdere uitvoering verloopt van het kunst en cultuurbeleid. Enkele activiteiten uit het plan zijn:

In de periode 2003-2006 is het streven er zes kunstwerken bij te plaatsen in De Baarsjes.

Y-art en Baamfestival (taptoe) krijgen subsidie en een plek in juni kunstmaand.

Extra 25.000,- euro voor evenementen op het Mercatorplein.

Voortzetten van de open atelierroute.

Cultuureducatie (kennismaken met beeldende kunst, circus, muziek en dans voor basisschoolleerlingen) blijft gehandhaafd.

Beschilderen van de panelen aan het voormalig Jongerencentrum Pandora in de Corantijnstraat.


Consultatie en Inspraak
Samen met het aktieplan Kunst en De Witte Ruijter wordt ook een verslag van de consultatie en inspraak naar de raad gestuurd. Op 22 september jl. zijn kunstenaars en andere belanghebbenden geconsulteerd over de plannen. Op deze avond werd duidelijk dat men de Witte Ruijter een goed projectvoorstel vond. Ook steunde men het stadsdeel in de opvatting dat kunstenaars uit de buurt geen voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van de ateliers. Kwaliteit daar gaat het om. De kunstenaars pleiten er voor om als doel te hebben een straat die aantrekkelijk is voor een kunstminnend publiek vanwege de kwalitatief goede kunst die er te zien is. Het is welkom als kunstenaars tevens activiteiten voor de buurt organiseren, maar dat is een neveneffect.

Actieplan kunst, opheffen subsidieregeling Kunst in de wijk en projectvoorstel De Witte Ruijter staan op de agenda van de raadscommissie Stadsdeelwerken op 17 december 2003. Vervolgens neemt de stadsdeelraad 23 december 2003 een besluit over deze voorstellen.

De raad wordt gevraagd een positieve beslissing te nemen over de volgende voorstellen:


Het actieplan Kunst vast te stellen, dit is een voortzetting van de beleidsnota De verbeelding van De Baarsjes, nota kunst en cultuur 1999-2002. Met het actieplan wordt het accent verlegd van kleine evenementen naar grote meer zichtbare projecten. De grote evenementen betreffen de promotie van de Witte Ruijter en Juni Kunstmaand (bundeling evenementen met een gezamenlijke publiciteitsinspanning) .

Het budget Kunst in de Wijk op te heffen en toe te voegen aan het budget voor Juni Kunstmaand. Budget opheffen omdat het hier juist om kleine weinig zichtbare projecten gaat met een klein publiek.

Het projectvoorstel De Witte Ruijter vast te stellen.

Het stadsdeel heeft tevens het verzoek van de kunstenaars gehonoreerd om de huurcontracten van de ateliers voor vijf jaar aan te gaan, met de mogelijkheid om tot tien jaar te verlengen. De verlenging is nodig voor de kunstenaars om hun investeringen terug te verdienen.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 9 oktober 2003Kunstindex    Mail