Milieu & Recycling - Een beter milieu begint bij jezelf


Afval
In stadsdeel De Baarsjes wordt per buurt een systeem van inzameling (in)gevoerd met ondergrondse containers. In uw buurt staan (of komen te staan) containers voor restafval, glas, papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De containers worden regelmatig schoongemaakt en geleegd. De straat blijft zo schoon en de vuilniszak is uit het beeld verdwenen. Per buurt worden de bewoners uitgebreid geïnformeerd over de invoering van de containers. Bel het stadsdeel als u wilt weten wanneer dit in uw buurt gebeurt.

Glas en papier
Op veel plaatsen staan (ondergrondse) glas- en papierbakken voor uw oude flessen, potten, kranten, enveloppen en karton.
NIET in de glasbak: doppen, kurken, (lood)wikkels (lood is KCA), porselijn aardewerk, spiegels, ruiten en lampen.
NIET in de papierbak: melk- en sappakken, plastic.
Vensterglas en spiegels kunt u inleveren op de stadsdeelwerf of bij de afvalsorteerstations. Voor meer informatie: tel. 589 86 86. In de meeste reformwinkels kunt u terecht met oude eierdozen.

Reclamedrukwerk
Als u geen behoefte heeft aan ongeadresseerd reclamedrukwerk, kunt u daarvoor een speciale sticker (JA/NEE of NEE/NEE) voor op de brievenbus ophalen bij het stadsdeel, buurthuis, wijkcentrum en bibliotheek. U kunt ook bellen: 0900-202 5095 (50 cent per minuut).
U krijgt de sticker dan gratis thuisgestuurd.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
In het stadsdeel wordt GFT apart ingezameld via afsluitbare containers verspreid over het stadsdeel. Alleen bewoners met een sleutel kunnen deze gebruiken. Zo blijft de kwaliteit optimaal en is verwerking tot compost mogelijk. Wilt u ook GFT apart houden? Neem dan contact op met de stadsdeelwerf, voor een gratis sleutel. De GFT-containers worden net als de glas-, papier- en restcontainers gefaseerd per buurt geplaatst. Per buurt wordt u uitgebreid geïnformeerd over onder meer de GFT-inzameling en wat u wel en niet in de GFT-container hoort. Voor meer informatie, belt u ook de werf.

Klein Chemisch Afval (KCA)
Klein chemisch afval mag niet bij het gewone restafval omdat er (gevaarlijke) chemische stoffen in zitten. Het gaat om batterijen, verfresten, cosmetica, medicijnen, TLK- of spaarlampen enz. Lever het daarom apart in. Meestal staat er een teken op: een afvalemmer met een kruis er doorheen.
U kunt terecht bij diverse winkeliers, herkenbaar aan de speciale sticker met daarop 'afgiftepunt'.
U kunt het ook terugbrengen naar de winkel waar u het product gekocht heeft. Daarnaast staat op bijna iedere school en in iedere supermarkt wel een batterijenbak.
Twee keer per jaar komt de chemokar bij u in de straat. U ontvangt daarover afzonderlijk bericht. Daarnaast kunt u KCA ook inleveren bij het afvalpunt op de Henk Sneevlietweg 20 of bij een van de andere afvalpunten.
Kijk ook bij de Inzamellijst voor Klein Chemisch Afval.

Huishoudelijke apparaten
In stadsdeel De Baarsjes worden (grote en kleine) elektrische apparaten (koelkasten, scheerapparaten, tandenborstels, geluidsapparatuur enz.) gescheiden ingezameld. Voor veel apparaten is namelijk nog een tweede leven weggelegd; geheel (na reparatie bijv.) of gedeeltelijk (hergebruik van onderdelen). Uw oude appararaat kunt u inleveren bij de winkel waar u een nieuwe koopt. Kleine apparaten kunt u ook kwijt bij de chemokar (zie KCA). U kunt ook Juttersdok bellen (689 28 99) of naar het afvalsorteerstation gaan. Voor meer informatie: tel. 589 86 86.

Textiel en schoenen
Schoon en onbeschadigd textiel, zoals uw oude kleding, handdoeken, schoenen, beddegoed en gordijnen, kunt u kwijt in de textielcontainers verspreid over het stadsdeel. Vodden mogen er niet in en het (droge) textiel moet in een zak zitten. Oude, maar nog bruikbare, schoenen kunt u ook kwijt bij een aantal winkels. Daar staat soms een speciale bak buiten en de schoenen gaan dan naar derdewereldlanden.

Metalen
Oude metalen kunt u inleveren bij de afvalsorteerstations. Voor meer informatie: 689 86 86.
Oud gereedschap kunt u kwijt bij IJzerhandel De Vijl, Adm. de Ruyterweg 65 of in Oud-West bij de Stichting Gered Gereedschap, M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 32 (WG-terrein), Tel. 683 96 09 (werkdagen 9-17 uur). Daar wordt oud gereedschap opgeknapt en geëxporteerd naar derdewereldlanden.

Grof afval
Alles wat niet in de vuilniszak past (meubilair, tapijten enz.) is grof afval. Oude elektrische apparaten worden daar niet onder verstaan omdat deze afzonderlijk beschouwd worden. (zie onder
huishoudelijke apparaten). In uw buurt wordt grofvuil twee keer per week op een vaste dag opgehaald. U zet het dan op de dag zelf (tussen 6-10 uur) buiten. De Milieupolitie treedt op tegen overtredingen; bij foutief aanbieden, kunt u een flinke boete krijgen. Belt u voor de juiste dag in uw buurt en/of grote hoeveelheden 589 86 86.
u kunt ook terecht bij de afvalsorteerstaions. Heeft u nog bruikbare spullen (een oud bankstel of een oud fornuis bijvoorbeeld) dan kunt u ook terecht bij Juttersdok.

Sloopafval en asbest
Het inleveren van sloopafval (oud hout, bakstenen) is niet altijd gratis. Kleinen hoeveelheden worden op afspraak opgehaald door de afdeling Reiniging van het stadsdeel. Met asbest moet u voorzichtig zijn. Als particulier heeft u een meldingsplicht als u asbest wilt verwijderen. U moet dit melden bij de Milieupolitie op de stadsdeelwerf. Zij kunnen u tips geven voor de verwijdering van asbest en leveren speciale zakken om asbest in te verpakken. Bij twijfel belt u de Milieupolitie op de werf (tel. 589 86 86) of de Inspectie Gezondheidsbescherming (tel. 623 75 25).

Bedrijfsafval
De afdeling Reiniging haalt afval van bedrijven op. Voor aanmelding en tarieven: tel. 589 86 86. Ook kunnen bedrijven, tegen betaling, terecht bij de afvalsorteerstations. Bel voor tarieven: tel. 589 86 86.

Stadsdeelwerf
Tel. 589 86 86. Voor de afdelingen Werf, Groen, wegen en Reiniging. Voor vragen en klachten belt u de Milieupolitie: 589 86 86 (werkdagen 12-13 uur).
De volgende fracties kunt u, tegen betaling, laten ophalen door de Reiniging: autobanden, ruiten, LPG-tanks, asbest, grote hoeveelheden grof afval, grote hoeveelheden tuinafval en puin. Tel. 589 86 86.
Adres: Admiraal Helfrichstraat 7, 1056 AA Amsterdam (vlakbij Jan van Galenbad).
Openingstijden: werkdagen 7.30-16.00 uur.

Afvalsorteerstations
Aan de Seineweg en aan de Henk Sneevlietweg zijn afvalsorteerstations gevestigd. Hier kunnen bewoners diverse soorten afval aanbieden voor een goede verwerking: grof vuil, oude apparaten, klein chemisch afval, bouw- en sloopafval e.d. Tot 1000 kg. per maand is dat gratis. Voor meer informatie: tel. 589 86 86.

Kringloopbedrijf Juttersdok
In de winkel aan de Postjeskade kunt u allerlei tweedehands artikelen kopen: kleding, koelkasten, meubels, boeken, televisies, geisers enz. ook nemen zij (bijna) alles in. U krijgt daar geen geld voor, maar ze komen het wel gratis ophalen.
Postjeskade 23-25, tel. 689 28 99.
Openingstijden: ma 13-17.30 uur, di t/m vr 10.00-17.30 uur en za 10.00-17.00 uur.


Tot slot kunt u hier nog even zien hoe het ook alweer niet moet.


milieu & recycling