Milieu & Recycling - Te veel duiven in De Baarsjes


In De Baarsjes huist een groot aantal duiven, ruim duizend. Het zijn verwilderde duiven, die afstammen van de rotsduif. Deze duiven zijn echte 'grotestadbewoners' geworden; in de stad is een overvloed aan eten en goede gelegenheid om te nestelen. Sommige mensen geven de duiven extra voer, omdat ze denken dat de duiven niet genoeg te eten hebben. Zodoende komen er steeds meer. In De Baarsjes is een aantal van duizend veel te hoog.
Door het voeren komen er steeds meer duiven bij.


Schade en overlast
De duiven veroorzaken veel schade en overlast. Na een oproep van het stadsdeel om duivenlaast te melden, kwamen er al snel zo'n honderd klachten binnen.

Vervuiling
Een duif produceert ong. 14 kilo poep per jaar. Bij elkaar 'valt' er dus zo'n 14.000 kilo duivenpoep in De Baarsjes.
De uitwerpselen vervuilen wasgoed, balkons en ramen.

Schade
Al die duivenpoep veroorzaakt nogal wat schade aan gevels en schilderwerk van gebouwen en monumenten.

Stank
Op plekken waar veel duivenpoep ligt gaat het stinken.

Geluidsoverlast
Veel mensen hebben 's ochtends vroeg last van het koeren onder of boven hun slaapkamerraam.

Parasieten
Duiven dragen parasieten bij zich zoals mijten, teken en vlooien. In duivennesten huizen vaak motten, vliegen en kevers, die vanuit de nesten ook de woningen kunnen binnendringen.


Geef de duiven geen voer!

Duiven zijn prima in staat hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. Maar als ze hier makkelijk volop voer kunnen vinden, zullen er steeds meer bij komen. Daarom: voer de duiven niet!


Er zijn er in De Baarsjes al te veel. Bedenk ook, als u brood strooit, dat niet alleen duiven, maar ook muizen en ratten hier op af komen. Wilt u oud brood niet zomaar weggooien, doet u het dan bij het gft-afval of brengt u het naar de kinderboerderij. De Milieupolitie zal optreden tegen mensen die toch duiven voeren. In het uiterste geval kan de Milieupolitie boetes opleggen wanneer mensen blijven doorgaan met het voeren van duiven.Overlast: wat kunt u zelf doen?
Heeft u overlast van duiven, bijvoorbeeld omdat ze uw balkon of gevel verontreinigen, dan kunt u contact opnemen met de Milieupolitie (tel. 589 86 86, op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur).

Via de Milieupolitie kan een duivendeskundige worden ingeschakeld. Soms zijn kleine ingrepen al voldoende om de duiven van uw balkon of dakgoot te weren. Is er een nest op het balkon van de buren waar u last van heeft, neem dan eerst contact met hen op voordat u de Milieupolitie belt. Ziet u mensen die duiven voeren, dan kunt u hen hierop aanspreken of u kunt de Milieupolitie bellen.


milieu & recycling