Milieu & Recycling - Hondenregels


Regels voor honden in stadsdeel De Baarsjes

Honden aan de lijn
Honden mogen op straat niet loslopen, maar moeten altijd aan de lijn. Uitzondering op deze regel zijn de hondenuitlaatstroken, die sinds 1 september 2000 in de Baarsjes zijn ingesteld. Hier mogen de honden wel los.
De hondenuitlaatstroken zijn aangegeven met een bord.

Hond niet meer in de goot
Honden mogen alleen in de uitlaatstroken hun behoefte doen. Als uw hond per ongeluk ergens anders poept, moet u het zelf opruimen.
Iedereen die een hond uitlaat, is dan ook verplicht altijd een schepje en/of zak bij zich te hebben.

Geen honden op speelplaatsen
Speelplaatsen en speelweiden zijn absoluut verboden voor honden. Of ze nu aangelijnd zijn of niet, op plekken die bestemd zijn voor spelende kinderen mogen géén honden komen. Verboden voor honden zijn :
Speelgedeelte Paramariboplein, speeltuin voor buurthuis De Tulp, speelgedeelte Balboaplein, speelgedeelte Geuzenstraat, speelgedeelte R. Claezenplein, speelgedeelte P.v. der Doesstraat, speeltuin Mercator, speelgedeelte J. Maijenplein, speelgedeelte Columbusplein, speelgedeelte Kortenaerplein, speelgedeelte Corantijnplein, speelplaats Van Rensselaerstraat.

Hondenpenning duidelijk zichtbaar
U bent verplicht voor uw hond hondenbelasting te betalen. Honden moeten goed zichtbaar de hondenpenning dragen waaruit blijkt dat de hondenbelasting is betaald. Via het registratienummer op deze penning kunnen 'verdwaalde' honden bovendien makkelijker worden opgespoord.
Voor vragen over de hondenbelasting kunt u terecht bij de Gemeentebelastingen Amsterdam op telefoonnummer 651 37 61
(Iedere werkdag van 8.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.)

Opruimen hondenpoep
De uitlaatstroken worden een maal per week schoongemaakt door de stadsdeelreiniging met een speciale borstel- en zuigmachine. Ook maakt de stadsdeelreiniging regelmatig de straten en de goot schoon.

Zelf een zakje meenemen
De uitwerpselen in de hondenuitlaatstroken hoeft u niet op te ruimen (maar het mag natuurlijk wel!). Heeft uw hond ergens anders gepoept, dan moet u dit wél opruimen. Bij het uitlaten van de hond moet u daarom altijd een schepje en/of zakje bij u hebben. U kunt de uitwerpselen kwijt in de ondergrondse container, de prullenbak (zakje wel dichtbinden!) of thuis in de vuilnisbak.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Milieupolitie, iedere werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur, telefoon 589 86 86.

Als u klachten heeft over het schoonhouden van de uitlaatstroken, of als u regelmatig hondenpoep aantreft bij u in de straat kunt u de Stadsdeelwerf bellen, telefoon 589 86 86.


milieu & recycling