Milieu & Recycling - Klein Chemisch Afval


Nieuwe KCA-lijst per 1 februari 2001 van kracht

Vanaf 1 januari 2001 geldt voor de inzameling van klein chemisch afval (KCA) bij huishoudens de KCA-lijst. De KCA-lijst vervangt de Welles\Nietes-lijst en bevat iets minder producten. Daarnaast is het KCA helder ingedeeld: huishouden, medicijnkastje, doe-het-zelf, hobby en vervoer. Het intensief onder de aandacht brengen van deze KCA-lijst en het verbeteren van de gemeentelijke inzamelstructuur moeten ertoe bijdragen dat het percentage gescheiden ingezameld KCA toeneemt van 60 naar 90%.

De KCA-lijst is opgenomen in het Programma gescheiden inzamelen van KCA dat gemeenten, provincies en Rijk, samenwerkend in het Afval Overleg Orgaan (AOO), op 21 september 2000 hebben vastgesteld.

Bij het opstellen van de KCA-lijst zijn per product de milieueffecten, het veiligheidsrisico en de hergebruikmogelijkheden nog eens goed onderzocht. Dankzij de huidige strenge milieueisen voor verbranden en storten is het mogelijk om een klein aantal producten van de Welles/Nietes-lijst gewoon in de (grijze) vuilnisbak of vuilniszak te stoppen, zoals vlooienbanden en nagellak, zonder dat dit negatieve milieueffecten of een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Het gescheiden aanleveren van de producten die op de KCA-lijst staan, is heel belangrijk, zowel voor het milieu als voor de veiligheid van de vuilnisman en iedereen die verder met het afval in contact kan komen.

De nieuwe KCA-lijst:

  Huishouden
  - batterijen
  - spaarlampen en energiezuinige lampen
  - TL-buizen
  - vloeibare gootsteenontstopper
  - lampenolie
  - petroleum
  - bestrijdingsmiddelen en insecticiden

  Medicijnkastje
  - medicijnen
  - kwikthermometers
  - injectienaalden

  Doe-het-zelf
  - verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen
  - bij het verven gebruikte producten (terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine)
  - kwikschakelaars (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten)

  Hobby
  - fotofixeer
  - foto-ontwikkelaar
  - etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur)
  - zoutzuur

  Vervoer
  - accu's
  - benzine
  - motorolie, afgewerkte olie, remolie
  - oliefilters


Bron: Persbericht Afval Overleg Orgaan, 3 oktober 2000, AOO 2000-04

Waar kunt u Klein Chemisch Afval kwijt?

U kunt het inleveren op de volgende plaatsen:
 • Chemokar
 • AfvalSorteerStations
 • Apotheken (medicijnen, injectienaalden)
 • Scholen (batterijen)
 • Detailhandel indien voorzien van een KCA-raamvignet (alleen producten die zij in hun assortiment hebben)
Bel de Reinigingdienst in het stadsdeel voor meer informatie.


milieu & recycling