Baarsjes Actueel - Week 9

28 februari t/m 6 maart 2005

Het VoorBeeld verhuist

In maart verlaat kunstenaarsbroedplaats Het VoorBeeld het pand aan de Postjesweg 1. De voormalige Edelsmedenschool wordt verbouwd tot Centrum van Kennis en Ervaring. In mei betrekt Het Nieuwe VoorBeeld het pand De Witte Hoek aan de overkant van de straat en vormt zij de kunstzinnige entree van de Witte de Withstraat. Er komen ateliers voor professionele kunstenaars, een café en een galerie.

'De buurt kan straks niet meer aan ons voorbij', stelt bestuurslid Rob van den Ende. 'We gaan ons nadrukkelijk bemoeien met de buurt. Samen met de andere kunstenaars in de buurt gaan we een leuker straatbeeld creëren. Met kunst op straat kunnen we de buurt bijvoorbeeld verlevendigen. Het is de bedoeling dat we een culturele voortrekkersrol gaan vervullen. Dat is ook zo afgesproken met het stadsdeel.'Van den Ende is blij met de samenwerking met het stadsdeel en woningcorporatie Ymere dat haar panden bij de entree van de Witte de Withstraat samenvoegt tot 1800 vierkante meter atelier, studio en expositieruimte. De ruimte is echter niet voldoende om alle onderdelen van het huidige VoorBeeld te kunnen huisvesten. 'De broedplaatsen verhuizen naar elders in de stad. Aan de Witte de Withstraat komen professionele kunstenaars te werken. Het leuke is dat we daar veel meer contact met het publiek en de buurt hebben. De tentoongestelde kunst is vanaf de straat te zien en er komt een café. Liefst waren we in de Edelsmedenschool gebleven, dat is natuurlijk een fantastisch pand, maar het is ook een burcht. Je stapt niet zomaar binnen'.

In maart verlaat Het VoorBeeld de Edelsmedenschool. In mei is de eerste oplevering van De Witte Hoek, eind dit jaar wordt de rest van het pand opgeleverd. Op dit moment is Van den Ende in onderhandeling over tijdelijke huisvesting voor de overgangsperiode. 'Het is een ingewikkelde operatie. Maar uiteindelijk hebben we straks een vast adres. Dat zorgt voor continuïteit en kunst van kwaliteit.'

De verhuizing van Het Nieuwe VoorBeeld naar de entree van de Witte de Withstraat maakt deel uit van het project De Witte Ruijter. Dit project wil van de Chassébuurt een kunstbuurt maken met ateliers en galeries met etalages langs de Witte de Withstraat en de Admiraal de Ruijterweg. Het afgelopen jaar zijn vijf ateliers gerealiseerd. Het Nieuwe VoorBeeld is straks een publiekstrekker voor de andere galeries. ook in de Edelsmedenschool die verbouwd wordt tot Centrum van Kennis en Ervaring komt straks 725 vierkante meter atelierruimte.

Bron: Baarsjesberichten februari 2005Leerlingen winnen filmprijs in Berlijn

Leerlingen aan de Joop westerweelschool hebben op het filmfestival in Berlijn de derde prijs gewonnen met hun videofilm ´In de geest van Joop Westerweel'.

De film gaat over de 4-meiviering in De Baarsjes. Er waren twintig inzendingen in de catergorie kinderfilm die streden voor een Beer

Bron: Weekblad De Echo d.d. 02-03-2005Witte Goudriaan mist vertrouwen

Witte Goudriaan, wethouder Stadsdeelwerken en Kunst in De Baarsjes, is 1 maart gestopt. Goudriaan vindt dat hij onvoldoende door de raad wordt gesteund, ook al werd een motie van afkeuring verworpen.

Witte Goudriaan vertrekt omdat hij teveel argwaan bij de raad voelt, ook al werd een in januari tegen hem ingediende motie van Groen Links verworpen. Witte Goudriaan: 'Bij de Westerweelschool heb ik op verzoek van de bewoners meer parkeerplaatsen laten aanleggen dan met de raad was afgesproken. Groen Links vond dat ik dat eerst met de raad had moeten bespreken. Hun motie van afkeuring is verworpen en ik dacht dat de zaak daarmee was afgedaan, maar sindsdien werd ik in de raad steeds weer met argwaan geconfronteerd. En als ik meer energie moet steken in het wegnemen van wantrouwen dan in het schoner en mooier maken van De Baarsjes, dan stop ik er liever mee'.

Mustapha Laboui van Groen Links is verrast door het aftreden van de wethouder. 'Goudriaan heeft zijn uiterste best gedaan, maar hij heeft ook steken laten vallen. Het niet informeren van de raad is voor ons een principezaak. Afgesproken was dat we onder de grond zouden parkeren om meer ruimte boven de grond te houden. Maar we hebben nooit op de persoon gespeeld, we hebben de discussie altijd zakelijk gehouden. Als hij kritiek op de raad had, had hij dat moeten uitspreken. Maar voor hem persoonlijk blijft het natuurlijk tragisch.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 02-03-2005VVD´er uit De Baarsjes in Derde Kamer

Tom Leest (27) is afgelopen zaterdag geïnstalleerd als lid van de Derde Kamer. Dit schaduwparlement adviseert de Tweede Kamer op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Leest is medewerker van VVD De Baarsjes en maakt een jaar lang deel uit van de Derde Kamer.

Het schaduwparlement telt 150 leden. Daarvan zijn 120 afkomstig uit Nederland en 30 uit ontwikkelingslanden.

Leest woont sinds kort in Amsterdam en sloot zich aan bij de VVD De Baarsjes. ´Daarvoor was ik al actief op het gebied van politiek, jongeren en Afrika. Ik heb bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de Afrikaanse problematiek.
Het bijzondere van de Derde Kamer is dat de dertig vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden twee keer per jaar naar Nederland komen. Bovendien worden er vanuit de Derde Kamer af en toe voorstellen gedaan die de Tweede Kamer halen.'

De bedoeling van de Kamer is bewustwording, aldus het nieuwbakken lid. Het draait om duurzame ontwikkeling. Leest richt zich daarbij voornamelijk op ondernemerschap, de positie van de vrouw en de rol van multinationals.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 02-03-2005Icecarving evenement Mercatorplein

Een ijskoude Noordoostelijke wind, natte sneeuw en omstreeks nul graden weerhield de Baarsjes jeugd er afgelopen zaterdag 26 februari niet van om deel te nemen aan het Icecarving evenement georganiseerd door de stichting Beheer Mercatorplein e.o.(SBM).

Ongeveer 175 kinderen namen deel aan de gratis workshops waarin zij een ijsblokje van 75 bij 75 cm onder begeleiding van kunstenaars met beitels mochten bewerken. Er werden beertjes, hartjes, huisjes, maskers en nog veel meer gemaakt. Vele kinderen namen de ijsblokjes mee naar huis om aan hun ouders te laten zien en in de koelkast te bewaren.

Naast de workshops werd er door professionele ijsnijders uit twee ijsblokken van 400 kg grote sculpturen gemaakt waarbij door gebruik van diverse kettingzagen spectaculaire ijsfonteinen de lucht in spoten.

    

Foto's & tekst: Alain Klein/coördinator evenementen SBM


nieuwspagina