Baarsjes Actueel - Week 18

1 mei t/m 7 mei 2006


4 mei DodenherdenkingZie ook:
Programma 4/5 mei 2006Keurmerk Veilig Ondernemen

Het winkelgebied Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat e.o. gaat aan de slag met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op 8 mei 2006 zullen alle betrokken organisaties een intentieverklaring ondertekenen om samen te werken aan het verder verbeteren van de veiligheid in het winkelgebied.

Begin 2006 is een start gemaakt met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelgebied ofwel kortweg KVO genoemd. Met dit keurmerk wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de algehele veiligheid in het winkelgebied. Om dat te bereiken werken alle betrokkenen samen. Voor het project in het winkelgebied Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat e.o. zijn dat:
  • Winkeliersvereniging Berlage Passage
  • Stadsdeel De Baarsjes
  • De politie
  • De brandweer
  • Stichting Beheer Mercatorplein e.o.
Het project wordt begeleid door een adviseur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Om de veiligheid in het winkelgebied verder te vergroten, is een verdergaande samenwerking vereist. Het KVO biedt daarvoor een goede methode die in andere gemeenten in het land al tot verbeteringen heeft geleid.

De KVO-werkwijze houdt in dat eerst een inventarisatie wordt gemaakt van de huidige situatie. Daarbij wordt niet alleen naar de winkels afzonderlijk gekeken maar naar het totale winkelgebied. Ook worden enquêteformulieren uitgezet onder de winkeliers en wordt het (winkelend) publiek gevraagd naar haar mening.

Na het verzamelen van alle gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld. Aan de hand hiervan moeten maatregelen worden getroffen, die van uiteenlopende aard kunnen zijn. Zo kan het gaan om het treffen van voorzieningen aan of in de winkel om winkeldiefstal, inbraak of overvallen tegen te gaan of om de brandveiligheid te verbeteren. Ook het aanpakken van onveilige weggedeelten door het verbeteren van de straatverlichting kan een maatregel zijn.

Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een certificering voor het gehele winkelgebied. Maar belangrijker nog is het bereiken van een fraai winkelgebied waar bezoekers graag komen en zich veilig voelen en waar de winkeliers prettig en veilig werken.

Om dit project officieel van start te laten gaan wordt op 8 mei 2006 om 18.00 uur in het kantoor van de Stichting Beheer Mercatorplein e.o. aan de Cabralstraat 40hs door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend. De intentieverklaring houdt in dat zij samen werken aan het KVO voor het winkelgebied. Aansluitend gaan de ondertekenaars direct aan de slag. Zij maken een avondschouw in het winkelgebied, waarbij naar alle goede en minder goede punten op het gebied van veiligheid wordt gekeken.

De komende periode worden alle benodigde gegevens verzameld en verwerkt en dit moet al snel resulteren in een plan van aanpak. Het streven is erop gericht het project vóór het eind van dit jaar af te ronden. Daarna zullen alle partijen moeten blijven werken aan het op peil houden van de veiligheid in het winkelgebied.

Bron: Persbericht Stichting Beheer Mercatorplein e.o


nieuwspagina