Baarsjes Actueel - Week 40

2 oktober t/m 8 oktober 2006


Uitreiking oudkomerscertificaten

Portefeuillehouder Mirjam Smeels reikte op donderdag 28 september in het stadsdeelkantoor een officieel certificaat van de Gemeente Amsterdam uit aan ruim 50 deelnemers van het oudkomerstraject.

De Baarsjes zet zich intensief in voor bewoners die hun Nederlands willen verbeteren en daarmee hun positie in de maatschappij sterk willen beïnvloeden. De Baarsjes biedt in dit kader sinds 2003 diverse taalprogramma's op maat aan. Eén daarvan is het oudkomerstraject.
Vanaf 2005 wordt aan de oudkomers die geslaagd zijn een officieel certificaat uitgereikt om te bevorderen dat zij zich verder gaan ontwikkelen. De eerste groep oudkomers die in 2005 met het oudkomerstraject is gestart, heeft het traject inmiddels met succes afgerond.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 04-10-2006Buurtvoorlichters aan de slag in De Baarsjes

Buurtvoorlichters gaan als proef huis-aan-huis voorlichting geven over afval. Op 1400 adressen in de Mercatorbuurt vertellen zij bewoners hoe zij hun afval moeten aanbieden en op welke dagen het grofvuil in hun buurt wordt opgehaald.

Het Dagelijks Bestuur wil met deze voorlichting de vervuiling bij afvalcontainers in deze buurt tegengaan. Als de pilot slaagt en er geld gevonden wordt in de Begroting 2007 wil het Dagelijks Bestuur in 2007 het project voortzetten. De buurtvoorlichters hebben eerder in Bos en Lommer verschillende succesvolle campagnes gevoerd.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 29-09-2006Masterplan Kunst: Chassébuurt krijgt kunst- en cultuurscouting

Stadsdeel De Baarsjes gaat de gelden die de komende jaren beschikbaar zijn voor kunst in de openbare ruimte van de Chassébuurt op een gerichte manier inzetten. Op basis van de criteria zorgvuldigheid, kwaliteit, samenhang met de Amsterdamse Schoolstijltraditie en culturele diversiteit gaat het Stadsdeel opdrachten geven.

Er komen hekwerken, een typografisch plan (wegwijzers, gevelbelettering, huisnummerbordjes) en op korte termijn concrete opdrachten voor kunsttoepassingen rondom de Westermoskee en voor de onderdoorgang naar het in de winter op te leveren jongerencentrum Plan West / La Rainbow. Atelier Veldwerk uit Den Haag, dat eerder de culturele analyse van de Chassébuurt verrichtte, wordt gevraagd te waken over de goede uitvoering van het Masterplan door middel van het twee maal per jaar organiseren van een 'kunst- en cultuurscouting'.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 29-09-2006


nieuwspagina