Baarsjes Actueel - Week 10

6 maart t/m 12 maart 2006


Ontwerp Mercatorplein: meer groen en ezelsoor weg

Het Rotterdamse Atelier Quadrat heeft de ontwerpprijs gewonnen voor de aanpassing van het het Mercatorplein.

De Rotterdammer Paul Achterberg vindt het een prachtig plein. 'Je ziet dat Berlage destijds alles in samenhang heeft ontworpen. De torens, de straten, alles heeft hij op elkaar afgestemd.' Maar hij constateert nu een leegte. 'Het ezelsoor is een zonde, het is vloeken in de kerk. Het is namelijk een golfbeweging, terwijl de bouwkunde van Berlage strakke lijnen voorstaan, waarin je doorkijk hebt.


Mercatorplein 1930 (Foto: Collectie Simon van Blokland)

De stadsinrichting van stadsdelen als De Baarsjes, de gordel '20-'40 horen tot de top van Europa. De eenheid moet terug.'In Achterberg's plan krijgt het Mercatorplein meer groen, het ezelsoor is weg, de bestrating is natuurlijk (geen asfalt!), de Hoofdweg geherprofileerd, de randen van het plein zijn versterkt en in het midden staat een object zoals een fontijn of een kinderbadje en een paar grote konijnen als kunstwerk. 'Het Mercatorplein moet levendiger, het is nu te leeg. Dit ontwerp moet natuurlijk langer meegaan dan 10 jaar.'

Alle partijen (stadsdeel en buurtbewoners) vinden het belangrijk dat er ruimte moet blijven voor evenementen en dat er meer horeca komt. In Achterbergs plan komt in plaats van de ophoging, het ezelsoor, van de parkeergarage, een horecapaviljoen. Achterberg gaat deze week praten over de haalbaarheid van de kosten die de aanpassing met zich meebrengen.

Bron: weekblad De Echo d.d. 08-03-2006Nieuw monument 4 mei, tijdelijk naar Columbusplein

De Baarsjes vervangt het officiële 4 mei herdenkingsmonument aan de Baarsjesweg voor een nieuw ontworpen monument en verplaatst het tijdelijk naar het Columbusplein. Voor het nieuwe ontwerp is vijftigduizend euro beschikbaar.

Op het Columbusplein komt het monument bij de basisschool Dr. J. Th. De Visser te staan, vlak bij de leerlingen die het monument geadopteerd hebben. De huidige plek aan de Baarsjesweg is in verbouwing. Als het Piri Reisplein bij de Westermoskee af is, komt het nieuwe monument in principe daar te staan. Dit gebeurt in 2008 of 2009.


Monument Columbusplein
Foto: Ingrid Ferwerda d.d. 22-03-2006


Tot die tijd vindt de 4 mei herdenking plaats bij het monument aan de Postjesweg, één van de andere herdenkingsmonumenten in De Baarsjes. Het 4/5 mei-comité wil een nieuw monument omdat de Joodse en Islamitische gedenkpartners bezwaren hebben tegen een kruis als monument voor de oorlogsslachtoffers.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 03-03-2006

Zie ook:
Monument tijdelijk opgeslagen (d.d. 27-12-2005)
Zie ook: Dodenherdenking/Bevrijdingsdag 2005 (d.d. 27-04-2005)


nieuwspagina