Baarsjes Actueel - Week 41

9 oktober t/m 15 oktober 2006


Iftar Maatschappelijk Verantwoordelijkheid

In het kader van het Ramadan Festival organiseert stichting D&D op zaterdag 14 oktober een Iftar in de Hudsonhof, Hudsonhof 1-9. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Het centrale thema voor deze avond is “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid”. Dit onderwerp zal in de vorm van een lezing uiteen worden gezet. Het publiek krijgt na de lezing in de vragenronde de gelegenheid om te reageren. Deze Iftar zal plaatsvinden op zaterdag 14 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur in Hudsonhof 1-9 in stadsdeel De Baarsjes. De Iftar is een open bijeenkomst.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid uit zich in allerlei initiatieven en activiteiten van de burgers zelf. Zo kan dit onder andere inhouden dat mensen zich samen inzetten voor bijvoorbeeld een goed doel. Zich samen sterk maken om de pijn van de minderbedeelden te verlichten, kan het groepsgevoel versterken en de sociale cohesie vergroten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt in dit geval niet alleen ten goede van de minderbedeelden, maar ook ten goede van het welzijn van de burgers zelf.

  Stadsdeel De Baarsjes is rijk aan culturele diversiteit. Deze diversiteit kan een positieve uitwerking hebben, als de bewoners betrokken zijn bij allerlei zaken die hun stadsdeel aangaat. Wat betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid in het algemeen, en wat betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de bewoners van stadsdeel De Baarsjes? Wat voor effect zal dit hebben, en wat is er nodig om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten? Tijdens de lezing zal de spreker ingaan op de impact hiervan.

Programma
17.30 uur   Inloop
18.00 uur   Welkom door dagvoorzitter
18.05 uur   Lezing   Saoed Khadjé *
18.30 uur   Vragenronde
18.50 uur   Iftar * *
19.45 uur   Muziek
20.30 uur   Einde

  * Dhr. Saoed Khadjé (1971) is docent islamwetenschappen bij Dar-al-'Ilm (Huis der Kennis) http://www.daralilm.nl - Instituut voor Islam Studies. Hij heeft een universitaire islamstudie genoten aan de International Islamic University Islamabad - Pakistan (IIUI) in de faculteit van Oesoel ad-Dien (Islamitische Studies/Theologie) (http://www.iiu.edu.pk).  In Islamabad heeft hij een jaar islamstudies onderwezen aan de University College Islamabad en de Alta Vista College. Hij is Member of The Islamic Sharia Council - gevestigd te London (UK) - en behandelt als hun intermediair in Nederland zaken betreffende het vrouwelijk scheidingsrecht (http://www.islamic-sharia.co.uk/members.html). In Nederland fungeert hij tevens als raadsman op het gebied van huwelijk, scheiding, huwelijksconflicten en testamenten.

  ** er is gelegenheid tot bidden

Na de lezing en vragen zullen wij gezamenlijk het vasten verbreken. Na de Iftar is er gelegenheid tot netwerken.

Wil je je aanmelden, stuur dan  vóór 13 oktober een email naar dinedunya@gmail.com

Alle geïnteresseerden zijn welkom.Bouw Westermoskee Amsterdam opgeschort

De bouw van de Westermoskee in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes ligt stil. Woningcorporatie Het Oosten schort haar medewerking aan het project op. Recente bestuurswisselingen bij beleggingsmaatschappij Manderen bv en moskeevereniging Aya Sofya baren Het Oosten zorgen. Dat heeft corporatiewoordvoerder Doede Jaarsma maandag gezegd. Jaarsma spreekt van 'interne verdeeldheid aan alle kanten'.

Het besluit zorgt in ieder geval voor vertraging. Het Oosten is al minstens acht jaar intensief betrokken bij de voorbereiding van de bouw en is 'enorm teleurgesteld'. "We zitten er aan alle kanten dik in, ook financieel", zegt Jaarsma. "Wij kunnen alleen bijdragen als de voorbeeldfunctie op het gebied van integratie haalbaar is. Wij schorten onze medewerking op in afwachting van duidelijkheid."

Stadsdeelvoorzitter van de Baarsjes Arco Verburg heeft vrijdag voorstellen gedaan om de bouw te laten doorgaan. Directeur van Het Oosten Frank Bijdendijk, die al sinds 1998 is betrokken bij de bouw van de moskee, zou zondag het standpunt van de corporatie toelichten bij het moskeebestuur, maar is niet gegaan na berichten dat de bijeenkomst zou worden verstoord.


Maquette van de Westermoskee (Foto: Ingrid Ferwerda)

Vorige maand werd nog het convenant 'Werken aan de toekomst' ondertekend waarin het bestuur de liberale koers van de moskee onderschreef. Deze overeenkomst bevatte onder meer afspraken over het respecteren van de Nederlandse Grondwet, het tegengaan van radicalisering en het stimuleren van preken in het Nederlands. Aanleiding voor het convenant was de bestuurswisseling binnen Stichting Federatie Milli Görüs Noord-Nederland. Die wisseling zou mede onder invloed van het als meer radicaal bekendstaande Duitse hoofdkantoor hebben plaatsgevonden. Het stadsdeel vreesde daarom dat het bestuur van de Westermoskee in de radicalere koers zou meegaan. In het convenant is afgesproken dat het bestuur van de moskee juridisch en financieel onafhankelijk is van zowel Milli Görüs Noord-Nederland als Görüs Duitsland. De koers van de Turks-islamitische vereniging, die nauw is betrokken bij de moskee, is volgens Jaarsma erg belangrijk bij het vervolg van de kwestie.

Het Oosten wil bij de moskee aan de Kostverlorenvaart 111 woningen en 760 vierkante meter kantoor- en bedrijfsruimte bouwen. Ook komt er 1040 vierkante meter voor maatschappelijke voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage voor 238 auto's. De Westermoskee is ontworpen door het architectenpaar Breitman en wordt gebouwd in een stijl die verwijst naar de Amsterdamse School. Met de bouw van de moskee moet de basis worden gelegd voor verdere integratie in de buurt.

Bron: Trouw d.d. 09-10-2006

Zie ook:
De Baarsjes en Stichting Westermoskee ondertekenen convenant (d.d. 18-09-2006)
Zie ook: Impressie van de Westermoskee
Verkiezingsdebat in Bibliotheek Mercatorplein

Openbare Bibliotheek Mercatorplein en Vereniging Kantara in samenwerking met de stadsdeelraad De Baarsjes organiseren op 9 november in de bibliotheek een verkiezingsdebat.

Dit verkiezingsdebat zal gevoerd worden met de huidige en de toekomstige kamerleden.
Voor meer informatie: Bert de Ruiter (Kantara)
bert@nl.om.org of Ayse Unver (Bibliotheek) unver@oba.nl
Openbare Bibliotheek Mercatorplein, Mercatorplein 89, 1057 CA Amsterdam, tel.: 612 65 74.


nieuwspagina