Baarsjes Actueel - Week 7

13 februari t/m 19 februari 2006


GroenLinks gaat dinsdagochtend 21 februari bomen in het Rembrandtpark herplanten!

GroenLinks gaat dinsdagochtend 21 februari om 10.00 uur bomen herplanten in het Rembrandtpark ten noorden van de Cornelis Lelylaan. Daarna zullen, met behulp van bewoners en andere aanwezigen sneeuwklokjes worden geplant.

In juni 2005 zijn hier enkele honderden bomen gekapt in het kader van de bouwactiviteiten op de Andreasziekenhuislocatie. Dit gebeurde vlak voordat in de deelraad een motie werd aangenomen (8 juni) waarin de conclusie werd getrokken dat een autoweg door deze zuidpunt van het park verkeerskundig niet nodig was, en het besluit daarover beter ingetrokken kon worden!

Dit stuk van het park ligt er nu desolaat bij. GroenLinks wil op de gebeurtenissen terugkijken en eerste poging tot herstel wagen. Maarten van Poelgeest (lijsttrekker GroenLinks Amsterdam), Marijke Vos (kandidaat wethouder) en vertegenwoordigers van de afdelingen De Baarsjes, Oud Zuid en Slotervaart komen bij elkaar.
We willen dan enkele bomen terugplaatsen.

Vervolgens worden bewoners, ook kinderen, en de Vrienden van het Rembrandtpark van harte uitgenodigd om ons te helpen met het planten van sneeuwklokjes, onder het motto: Voor elke gevallen boom een sneeuwklokje. (Breng bij voorkeur uw eigen tuinschepje mee!)

We verzamelen bij de aansluiting van het fietspad aan de Nachtwachtlaan (nabij het viaduct Cornelis Lelylaan), en starten om 10.00 uur met een korte (herdenkings)toespraak van Maarten van Poelgeest, waarna de herplant zal plaatsvinden.

Voor meer informatie: Peter Rijkenberg (campagnecoördinator GroenLinks Slotervaart, 06 53435014) of Nicolette van der Meer (campagnecoördinator GroenLinks Amsterdam, 020 5523479)

Bron: Persbericht GroenLinks d.d. 12-02-2006Bord tegen blowen is te koop

Het blowverbodsbord in stadsdeel De Baarsjes is erg populair: via bureau Movement zijn al ruim 800 borden verkocht.

Ruim 65% van de vraag komt uit de Verenigde Staten. De winst gaat naar het Cannabis Intelligence Amsterdam-project (CIA). Zij organiseren 1 maart de Eerste Cannabis Show in De Baarsjes.

Eerste Cannabis Show in De Baarsjes

Het CIA-project bestaat sinds 2003. Er zijn 15 jongeren bij betrokken die voorlichting geven over cannabis en alcohol aan jongeren van allochtone afkomst tussen de 12 en 23 jaar in Amsterdam. De voorlichting wordt gegeven in jongerencentra, in de onderwijsopvang, op (buurt)festivals, aan dak- en thuislozen, in jeugdgevangenissen en op scholen. Het doel is het verminderen van de risico's van gebruik. De betrokken jongeren zijn getraind door de Jellinek en zijn leefstijlgenoten van de jongeren in de einddoelgroep. In stadsdeel De Baarsjes organiseert CIA samen met jongerenwerk De Combinatie op 1 maart een Cannabis Show. Dit is een interactieve talkshow waarin voorlichting over cannabis wordt afgewisseld met entertainment.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 10-02-2006Uitnodiging start bouw Westermoskee

Op dinsdag 28 februari 2006

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom Het officiële programma begint om 16.30 uur.

Locatie: Bouwlocatie aan de Baarsjesweg (hoek Van Speijkstraat)De officiële starthandeling wordt verricht door minister Donner, samen met de heer H. van waveren, stadsdeelvoorzitter; de heer F. Bijdendijk, directeur woningcorporatie Het Oosten en de heer U. Kabaktebe, Milli Görüs.

Zie ook:
Art Impression WestermoskeeOpenbare Vergadering oprichting Wijkplatform Chassébuurt

Op 21 februari om 20.00 uur in Buurthuis Chassé en vervolgens maandelijks.

Doel: het tot stand brengen van de communicatie tussen bewoners, woningbouwcorporaties, stadsdeel en andere instanties/organisaties over Sociale Huisvesting en aanverwante zaken.

Alle bewoners zijn welkom.

Buurthuis Chassé, Chasséstraat 91

Bron: Stichting DOCK d.d. 14-02-2000


nieuwspagina