Baarsjes Actueel - Week 38

18 september t/m 24 september 2006


Vrijwilligersprijs De Baarsjes voor Kinderkunstproject

De Vrijwilligersprijs De Baarsjes 2006 is gewonnen door het Kinderkunstproject van o.a. Ella Arps. De twee andere genomineerde projecten waren "Huiselijk geweld is niet normaal " van Stichting Anahda en de Toekomst en de website www.verbaarsjes.nl van Verbaarsjes.


Foto: Ingrid Ferwerda d.d. 16-09-2006

Mirjam Smeels, portefeuillehouder Welzijn De Baarsjes maakte afgelopen zaterdag tijdens de Baarsjesdag de uitslag bekend. Naast een beker ontving de winnaar ook een bedrag van 500 euro. De andere genomineerden kregen een oorkonde. In totaal waren er 8 aanmeldingen.De Baarsjes en Stichting Westermoskee ondertekenen convenant

Stadsdeel De Baarsjes en het bestuur van de Westermoskee hebben hun handtekening gezet onder een convenant om de liberale koers van de Vereniging Westermoskee veilig te stellen.

In het convenant ‘Werken aan de Toekomst’ verklaart de Vereniging Westermoskee onder meer de grondslagen van de Nederlandse Grondwet te zullen respecteren en de vrije meningsuiting te blijven verdedigen.

Ook belooft de vereniging de emancipatorische verhoudingen onder de leden te blijven bevorderen, radicalisering tegen te gaan en preken in de Nederlandse taal te stimuleren.

De Vereniging Westermoskee garandeert dat zij financieel en juridisch onafhankelijk blijft opereren van zowel Milli Görüs Noord Nederland als ook Milli Görüs Duitsland. Om dat te controleren komt er een Raad van Toezicht waarvan één lid wordt benoemd door het Amsterdams Centrum voor Buitenlanders, één lid door Woningbouwcorporatie Het Oosten (die de moskee bouwt) en één lid door de Vereniging Westermoskee.

Aanleiding voor het opstellen van het convenant ‘Werken aan de Toekomst’ was de recente bestuurswisseling binnen Stichting Federatie Milli Görüs Noord Nederland mede onder invloed van het conservatieve Duitse hoofdkantoor van Milli Görüs.

De vrees bestond dat ook het bestuur van de nieuw te bouwen Westermoskee van Milli Görüs haar liberale koers onder druk van Noord Nederland en Duitsland zou moeten opgeven.

De Stichting Federatie Milli Görüs Noord Nederland en het Duitse hoofdkantoor in Keulen onderschrijven de afspraken die stadsdeel De Baarsjes en de Vereniging Westermoskee met elkaar hebben gemaakt.

Bron: Algemeen Dagblad d.d. 18-09-2006Seniorencentrum Bestevaer officieel en feestelijk geopend!

Twee weken is De Bestevaer dicht geweest, maar op dinsdag 19 september opende het ouderencentrum haar deuren weer.

Het seniorencentrum aan de Jan van Galenstraat heeft een kleine verbouwing ondergaan en is daardoor een stuk toegankelijker geworden. Ria Schutte, directeur van Stichting Akros, beloofde te zorgen voor verschillende activiteiten. Wie zin heeft in bijvoorbeeld een middag 3d-kaarten maken of klaverjassen kan terecht in De Bestevaer. Alle ouderen uit De Baarsjes en omgeving zijn van harte welkom!
Voor meer info kunt u contact opnemen met De Bestevaer, Jan van Galenstraat 107-G. Tel. 020-616 54 22.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 19-09-2006


nieuwspagina