Baarsjes Werk - Kleur in 't WerkKleur in 't Werk, Marokkaanse jongeren en werkgelegenheid

Ondanks het feit dat Nederland de laatste jaren een dalende trend vertoont voor wat betreft de werkeloosheid, blijft de werkeloosheid onder enkele allochtone groepen relatief hoog. Met name een bepaald deel van de Marokkaanse jongeren in Amsterdam West/Nieuw west lijken niet of in ieder geval veel minder te profiteren van de positieve situatie op de arbeidsmarkt.

Er zijn hiervoor een aantal oorzaken te noemen waarvan de belangrijkse factoren gezocht kunnen worden in sociaal-culturele kenmerken:

  • De vooropleiding en het taalniveau sluiten vaak niet aan bij de vraag op de arbeidsmarkt, hierdoor krijgen zij het gevoel dat zij kansloos zijn
  • Veelal hebben jongeren uit deze groep hun opleiding niet afgemaakt en hebben hierdoor geen perspectief op de arbeidsmarkt
  • Jongeren lopen tegen bureaucratie op en geven het zoeken naar een baan op
  • Zij lopen tegen de complexiteit aan van het zoeken en vinden van werk
  • Sommige jongeren hebben praktische begeleiding nodig bij het zoeken naar werk, deze wordt door de reguliere arbeidsvoorziening niet gegeven
  • Veel jongeren kampen met problemen zoals schulden, verslaving, huisvesting, die het vinden van werk belemmeren
Op grond van deze problematiek onder de Marokkaanse jongeren is Kleur in 't Werk ontstaan op initiatief van NV Werk. Kleur in 't Werk heeft een persoonsgerichte aanpak die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren die werkloos zijn. Kleur in 't Werk gaat de uitdaging aan en stelt zich ten doel Marokkaanse Amsterdammers die woonachtig zijn in Amsterdam-West aan een baan en/of opleiding te helpen.

Sommige jongeren lopen veelal tegen gesloten deuren, omdat zij niet bekend zijn met procedures en protocollen op de arbeidsmarkt. Daarom is gekozen voor een ambulante en persoonlijke aanpak om eventuele belemmeringen die in de weg kunnen staan om werk te vinden direct aan te pakken. Deze doelgroep bevindt zich in de leeftijdscategorie van tussen de 18 en 30 jaar oud. Moeilijk bemiddelbare jongeren krijgen de meeste aandacht in de vorm van een intensieve begeleiding. Kleur in 't Werk's aanpak is gebaseerd op het motiveren, mobiliseren, opleiden, begeleiden en nazorg bieden gedurende het traject die voor elke kandidaat op maat wordt gemaakt.

Werkgevers en kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met:

Kleur in 't Werk
Postjesweg 25-31
1057 DV Amsterdam
Tel. 020-688 83 22

Kleur in 't Werk is een onderdeel van NV Werk.


vacaturepagina